ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή αλλιώς Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή ΠΕΑ είναι ένα πιστοποιητικό που κατατάσσει ένα ακίνητο (κτήριο ή κτηριακή μονάδα) αναλόγως με τις απώλειες και καταναλώσεις του σε κατηγορίες (μεταξύ Η-Α+). Έχει ισχύ 10 ετών για κατοικίες (εκτός της περίπτωσης ανακαίνισης ή άλλων παρεμβάσεων).

Έκδοση ΠΕΑ απαιτείται για κτήρια :

 • προς πώληση ή εκμίσθωση
 • για ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων (πχ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ)

Για την έκδοση του ΠΕΑ απαιτούνται τα παρακάτω :

Για ακίνητα προγενέστερα του 1983:

 • Τα στοιχεία του ακινήτου ( διεύθυνση, αριθμός ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, ακριβή τετραγωνικά )
 • Αιτία έκδοσης ΠΕΑ
 • Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ )
 • Δήλωση Κτηματολογίου ή Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
 • Οικοδομική Άδεια
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Δήλωση αυθαιρέτου εφόσον απαιτείται
 • Πρόσφατο φύλλο συντήρησης του λέβητα – καυστήρα αν υπάρχει θέρμανση στο κτήριο.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια και τοπογραφικό διάγραμμα

Για μεταγενέστερα του 1983, όλα τα παραπάνω και επιπλέον :

 • Αντίγραφο μελέτης θερμομόνωσης Οικοδομικής Αδείας.
 • Η/Μ μελέτες Οικοδομικής Άδειας εφόσον είχαν υποβληθεί στην πολεοδομία κατά την έκδοση της.

Για μεταγενέστερα του 2010, όλα τα παραπάνω και επιπλέον :

 • Αντίγραφο της μελέτης ΚΕΝΑΚ

Η διαδικασία που ακολουθούν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές για την έκδοση ΠΕΑ είναι η εξής:

 • Αυτοψία στο υπό επιθεώρηση κτήριο όπου ελέγχονται και καταγράφονται η ορθότητα των γεωμετρικών στοιχείων των αρχιτεκτονικών σχεδίων ,η ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων και των κουφωμάτων, το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, κλιματιστικά, εξαερισμός, υδραυλικά, φωτισμός, ανελκυστήρας κλπ.), και εφόσον υπάρχουν το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή ζεστού νερού ή υποστήριξης θέρμανσης, φωτοβολταϊκά, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, συστήματα γεωθερμίας κλπ.) .
 • Με βάση τα στοιχεία της αυτοψίας εκπονείται ενεργειακή μελέτη μέσω ειδικού λογισμικού όπου γίνεται αυτόματα η ενεργειακή κατηγοριοποίηση του κτηρίου και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής προτείνει εναλλακτικές λύσεις ενεργειακής βελτίωσης στις οποίες φαίνεται με σαφήνεια η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί καθώς και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους της κάθε λύσης, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να υλοποιήσει κάποια από αυτές .
 • Ηλεκτρονική υποβολή της εκπονηθείσας ενεργειακής μελέτης στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έκδοση μέσω του συστήματος του Π.Ε.Α .
 • Εκτύπωση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υπογραφή από τον Ενεργειακό επιθεωρητή και παραλαβή στον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται παράβολο των :

 • 5€ για Α’ τάξης κτήρια
 • 10€ για Β’ τάξης κτήρια
 • 30€ για Γ’ τάξης κτήρια

Η εταιρεία μας εκδίδει ΠΕΑ για όλες τις κατηγορίες κτηρίων. (Α, Β και Γ)