19 Σεπ 2012

Το έργο SEAROUTES, στο οποίο η ITC επίσης συμμετείχε, στοχεύει στην δημιουργία νέας εταιρίας η οποία θα εκμεταλλευτεί εμπορικά τα προϊόντα που έχουν προκύψει από δύο έργα ΕΠΕΤ (συγχρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ έργα που εντάχθηκαν στο Β’ ΚΠΣ), του έργου «ΣΚΙΡΩΝ» και του έργου «ΝΗΡΕΑΣ» καθώς και του προγράμματος ENVIWAVE που χρηματοδοτείται από την ΕΕ τα οποία είχαν ως αντικείμενο την πρόγνωση καιρού με αριθμητικές μεθόδους. Το έργο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Μέτρο 4.1 με τίτλο προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off). Φάση Β’. Δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης», αριθμός έργου 03ΠΡΑΞΕ 29).

[top]