Έρευνα

Research Programmes2020-06-01T13:23:21+03:00
3009, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

By |30 Σεπτεμβρίου, 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10 Ιουλίου, 2020|0 Comments

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30. [...]

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

22 Ιανουαρίου, 2019|0 Comments

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο - στην παροχή υπηρεσιών εστίασης - στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής [...]

709, 2018

ΕνΑΒιΦωτ

By |7 Σεπτεμβρίου, 2018|Έργα της ITC|

Το έργο έχει ως αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (με τη μορφή εργαστηριακού πρωτοτύπου) το οποίο θα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση φανών LED στα φορτηγά οχήματα, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος, [...]

3108, 2018

Συμμετοχή του Κέντρου Καινοτόμων Τεχνολογιών στο OPERANDUM

By |31 Αυγούστου, 2018|Έργα της ITC|

  OPERANDUM : Ανοιχτά εργαστήρια μελέτης φυσικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών   Τα σοβαρά υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης και προκαλούν προβληματισμό παγκοσμίως. Η επιστημονική μελέτη τέτοιων φαινομένων είναι περίπλοκη και η πρόοδος στην σχετική [...]

Load More Posts
Go to Top