Επικοινωνία σχετικά με το προϊόν

Συστήματα Διαχείρισης

¨Ενας από στις τομείς που η ITC A.E.E. δραστηριοποιείται είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια προετοιμασίας επιχειρήσεων για πιστοποίηση πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.

Ένας από στις τομείς που η ITC A.E.E. δραστηριοποιείται είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια προετοιμασίας επιχειρήσεων για πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις αποτελεί η σήμανση «CE» (και η τήρηση ενημερωμένων Τεχνικών Φακέλων των προϊόντων) σε όλα τα προϊόντα που παράγουν και επομένως τήρηση όλων των απαιτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτύπων. Η εταιρεία ασχολείται και με την δημιουργία και συντήρηση Τεχνικών Φακέλων προϊόντων. Έχει ολοκληρώσει Τεχνικούς Φακέλους προϊόντων για τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

  • Χ. Καραχάλιος ΑΒΕΕ «VIOKAR». Βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μεταλλικούς και πλαστικούς.
  • Τηλεθέρμανση ΕΠΕ. Βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για τα προϊόντα στις εταιρίας.
  • ΑΦΟΙ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. (BRIGHT Special Lighting). Βιομηχανία κατασκευής φωτιστικών. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για διάφορα φωτιστικά σώματα.
  • Φωτοκίνηση Ηλεκτρολογικές Κατασκευές ΕΠΕ. Βιομηχανία κατασκευής φωτεινών επιγραφών. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για προϊόντα στις εταιρίας.
  • Γ. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Βιομηχανία κατασκευής πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για πίνακες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Α. Παπαδάκης Ο.Ε. Ηλεκτροτεχνικές κατασκευές υψηλής τεχνολογίας. Βιομηχανία κατασκευής πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για βιομηχανικού και οικιακού τύπου πίνακες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Μ. Τσεμπερτζής ΑΒΕΕ «KLIMAFOT». Βιομηχανία κατασκευής φωτιστικών. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για φωτιστικά σώματα γενικής χρήσης.
  • Σ. Κασσιδιάρης ΑΕ. Βιομηχανία σχεδιασμού και κατασκευής έργων αυτοματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ολοκλήρωση Τεχνικών Φακέλων για πίνακες αυτοματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Τα στελέχη στις εταιρίας έχουν εμπειρία σε θέματα Ποιότητας είτε είναι αξιολογητές του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αφού ολοκλήρωσαν εκτενές πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Πιστοποίησης και Διαπίστευσης, ή διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με αντικείμενο την Ποιότητα ή είναι εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο στις Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε φορείς πιστοποίησης καθώς και  αξιολογητές αυτών.

Η εταιρεία έχει ήδη προετοιμάσει, τεκμηριώσει, εκπαιδεύσει το προσωπικό και αποτέλεσε τον μοναδικό σύμβουλο στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κατά τη σειρά προτύπων ISO 9001/ISO14001/ΕΛΟΤ1429/AGRO 2-1/2-2 για στις ακόλουθες επιχειρήσεις/οργανισμούς (έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς):

Επωνυμία ΟργανισμούΤομέας πιστοποίησης  (Έτος / Φορέας Πιστοπ.)Εφαρμοζόμενο Πρότυπο
X. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. «VIOKAR»

Κατασκευή πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και φωτιστικών σωμάτων

ISO 9001:1994,ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Μ. ΤΣΕΜΠΕΡΤΖΗΣ Α.Ε. «KLIMAFOT»

Σχεδιασμός, κατασκευή και πώληση πολυελαίων και φωτιστικών σωμάτων

ISO 9001:1994
ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών Α.Ε.Β.Ε.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων υλικού και λογισμικού για τηλεπικοινωνιακά συστήματα

ISO 9001:1994,ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
MILTECH HELLAS A.E.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικού υλικού

ISO 9001:1994,ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
RIMA HELLASΚατασκευή δοχείων και δεξαμενών υπό πίεσηISO 9002 :1994
RAM EUROPEΣχεδιασμός και κατασκευή οχημάτων καθαρισμού ακτώνISO 9001:1994
INNEWS A.E.

Αποδελτίωση εντύπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, σχεδιασμός και παραγωγή συναφούς λογισμικού

ISO 9001:2000
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.

Κατασκευή, συναρμολόγηση  και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοματισμού ψύξης-θέρμανσης.

ISO 9001:2000

A. Παπαδάκης Ηλεκτροτεχνικές Κατασκευές υψηλής τεχνολογίας Ο.Ε.

Κατασκευή, συναρμολόγηση  και εγκατάσταση ηλεκτροτεχνικών κατασκευών.

ISO 9001:2000
ΣΥΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών stands

ISO 9001:2000
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Α. Μητσόπουλος & Σια Ο.Ε.

Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων-επιγραφών

ISO 9001:2000
Π. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ο.Ε. «ARTLIGHT»

Κατασκευή φωτιστικών σωμάτων

ISO 9001:2000
ΜΙLTECH HELLAS A.E.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Άμυνας

ISO 9100
EPSILON INTERNATIONAL A.E.

Υπηρεσίες παροχής συμβούλου και προϊόντα πληροφορικής

ISO 9001:2008
EPSILON Α.Ε.

Υπηρεσίες μελετών Πολιτικού Μηχανικού

ISO 9001:2008
ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Υπηρεσίες μελετών δημοσίων έργων στις κατηγορίες των γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, των γεωλογικών μελετών και των μεταλλευτικών μελετών.

ISO 9001:2008
SMEtoLEAD

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης

ISO 9001:2008
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Α.Ε.Ε.

Υπηρεσίες μελετών αγοράς και κοινής γνώμης

ISO 9001:2008
‘ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ’ Α.Ε.

Ξενοδοχειακή Μονάδα (2011, RINA)

ISO14001
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ΔΩΡΙΟΝ’)

Ξενοδοχειακή Μονάδα (2011, RINA)

ISO14001
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ

Καλλιέργεια Ελιάς (2011, ΤÜV HELLAS)

AGRO 2-1/2-2
Ε.Α.Σ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Καλλιέργεια Ελιάς (2011, ΤÜV HELLAS)

AGRO 2-1/2-2
Ε.Α.Σ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Καλλιέργεια Ελιάς (2011, ΤÜV HELLAS)

AGRO 2-1/2-2
Ε.Α.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Καλλιέργεια Ελιάς (2011, ΤÜV HELLAS)

AGRO 2-1/2-2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ‘ΑΡΓΩ’

Οργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων

ΕΛΟΤ 1429 (Γ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ‘ΔΕΣΜΟΙ’

Οργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων – Σεμιναρίων

ΕΛΟΤ 1429 (Γ)
‘EUROMARE’ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

ΕΛΟΤ 1429 (Β)