Επικοινωνία σχετικά με το προϊόν

Μοντέλα Πρόγνωσης καιρού

Το 2005 η ITC υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την IBM για τη συμμετοχή ως υπεργολάβου στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την εγκατάσταση στην ΕΜΥ του νέου Υπερ-υπολογιστικού Συστήματος Ανάλυσης Μετεωρολογικής Πληροφορίας.

Η ITC συμμετείχε σαν φορέας στο έργο ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ με θέμα την  παραλληλοποίηση μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Σαν αποτέλεσμα του έργου αυτού το μοντέλο ΣΚΙΡΩΝ λειτουργεί πλέον επιχειρησιακά στην ΕΜΥ.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας η ΙΤC συμμετείχε από 8/9/1998 ως 12/9/1999 στο έργο ΠΟΣΕIΔΩΝ του Ε.Κ.Θ.Ε. σαν υπεργολάβος της Νορβηγικής εργολήπτριας εταιρείας OCEANOR ASA υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Στην ITC ανήκουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού ΣΚΙΡΩΝ.

Το 2005 η ITC υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την IBM για τη συμμετοχή ως υπεργολάβου στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την εγκατάσταση στην ΕΜΥ του νέου Υπερ-υπολογιστικού Συστήματος Ανάλυσης Μετεωρολογικής Πληροφορίας. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έγκαιρα και αποτελεί το κύριο προγνωστικό εργαλείο που λειτουργεί στην ΕΜΥ. Το κύριο μοντέλο πρόγνωσης καιρού σε αυτό είναι το ΣΚΙΡΩΝ. Η πρόγνωση κυματισμού σε αυτό γίνεται με το μοντέλο WAM το οποίο επίσης εγκατέστησε η ITC.

Πρόσφατα (Αύγουστος 2010), η εταιρεία επέκτεινε την δραστηριότητα στον τομέα της μετεωρολογικής πρόγνωσης αναλαμβάνοντας δύο ακόμη έργα. Οι πελάτες της είναι μια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρία της Σαουδικής Αραβίας και μία αντίστοιχη στην Καλιφόρνια Η.Π.Α.

Στο πρώτο έργο η ITC έχει πενταετές συμβόλαιο ανάπτυξης και συντήρησης ενός επιχειρησιακού προγνωστικού συστήματος για παροχή μετεωρολογικής πρόγνωσης, μεταφορά σκόνης, κυματισμού και ωκεανικής κυκλοφορίας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Οι ειδικευμένες πληροφορίες αυτές παρέχονται καθημερινά στις διάφορες εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρίας (πετρελαϊκές, λιμάνια, αεροδρόμια, διυλιστήρια, σταθμοί φόρτωσης, offshore πλατφόρμες κ.λ.π.)

Στο δεύτερο έργο η ITC συμμετέχει ως υπεργολάβος της αμερικανικής εταιρείας για την ανάλυση των μετεωρολογικών συνθηκών που οδηγούν σε επεισόδια ρύπανσης στον Περσικό Κόλπο. Η αξία και των δύο συμβολαίων ξεπερνά το €1.000.000.