31 Αυγ 2018

Συμμετοχή του Κέντρου Καινοτόμων Τεχνολογιών στο OPERANDUM

0 Comment

 

OPERANDUM : Ανοιχτά εργαστήρια μελέτης φυσικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

 

Τα σοβαρά υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης και προκαλούν προβληματισμό παγκοσμίως. Η επιστημονική μελέτη τέτοιων φαινομένων είναι περίπλοκη και η πρόοδος στην σχετική γνώσησημειώνεται μέσω της εξέλιξης στις μεθόδους απόκτησης δεδομένων και πρόγνωσης, που είναι χρήσιμες για παρεμβάσεις με πραγματικά σενάρια. Η χρήση λύσεων βασιζόμενων σε φυσικές παρεμβάσεις (NBS) για την άμβλυνση των επιπτώσεων των υδρομετεωρολογικών φαινομένων δεν είναι διαδεδομένη επαρκώς, εξακολουθεί να είναι ασυντόνιστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεπώς δεν επιτυγχάνει το πλήρες δυναμικό της. Οι ενέργειες για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού αντίκτυπου των NBS, απαιτούν στρατηγικές για την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και των περιβαλλοντικών πολιτικών παράλληλα με την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους στην ανάπτυξη σχετικών αγορών.

Ο στόχος του OPERANDUM είναι η μείωση των υδρο-μετεωρολογικών κινδύνων σε ευρωπαϊκές περιοχές, μέσω καινοτόμων, συμμετοχικά σχεδιασμένων και υλοποιημένων και δοκιμασμένων στην πράξη πράσινων, μπλε, γκρίζων ή υβριδικών NBS, καθώς και η προώθηση της οικονομικής εκμετάλλευσής τους. Το έργο φιλοδοξεί να παρέχει επιστημονικά στοιχεία για τη χρησιμότητα των NBS και βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό τους με βάση συμμετοχικές διαδικασίες. Προβλέπει ένα πολλαπλό επίπεδο εμπλοκής των ενδιαφερόμενων από την τοπική κοινότητα μέχρι το διεθνές επίπεδο για να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των NBS και για να προωθήσει τη διάδοσή τους ως ορθή πρακτική. Καθιερώνει το πλαίσιο για την ενίσχυση των πολιτικών που βασίζονται στις NBS σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και προωθεί την τεχνολογία και την καινοτομία στις NBS για να καθιερώσει την Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη σε παρόμοιες τεχνολογίες.

Το OPERANDUM βασίζεται σε ανοικτά εργαστήρια (OAL), μια αρκετά νέα έννοια που επεκτείνει τα Living Labs σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τις φυσικές και αγροτικές περιοχές. Στο νέο OAL, θα υλοποιηθούν NBS σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες και τρεις στην Κίνα και την Αυστραλία για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων. Τα αποτελέσματά τους θα αξιολογούνται μέσω καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης και προσεγγίσεων αριθμητικής προσομοίωσης αιχμής. Το OPERANDUM θα υλοποιήσει επίσης μια πολυδιάστατη ανοικτή και ευέλικτη πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους και τους τελικούς χρήστες να βελτιώσουν τη γνώση τους στις NBS, για τον μετριασμό των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής καθώς και τρόπους προώθησης και αξιοποίησης του βελτιωμένου / προστατευμένου περιβάλλοντος αυξάνοντας ταυτόχρονα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

https://site.unibo.it/operandum/en

[top]

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *