CE MARK

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης τεχνικών φακέλων προϊόντων. Αναλυτικά:

  • Διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου για το εκάστοτε προϊόν και τις κανονιστικές διατάξεις.
  • Ανάλυση του καταλληλότερου μοντέλου για σήμανση CE.
  • Σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Φακέλου για το προϊόν και παροχή οδηγιών για την συγκέντρωση της σχετικής τεκμηρίωσης.
  • Αναζήτηση των αναγκαίων εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων εφόσον είναι απαραίτητες και αναζήτηση κατάλληλου διαπιστευμένου εργαστηρίου δοκιμών.
  • Συγκέντρωση τεκμηρίωσης και έλεγχος του Τεχνικού Φακέλου προϊόντος και σύνταξη Δήλωσης Συμμόρφωσης.
  • Παροχή οδηγιών στον κατασκευαστή για την διατήρηση, διαχείριση και τροποποίηση του τεχνικού φακέλου του προϊόντος .