ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (AWOS)

Η Εταιρεία Κέντρο Καινοτόμων Τεχνολογιών Α.Ε. (ITC) έχει αναλάβει την μελέτη, παραμετροποίηση, τον προγραμματισμό, την αρχική εγκατάσταση καθώς και συντήρηση αυτόματων μετεωρολογικών συστημάτων (AWOS – Automated Weather Observing System).

Ένα σύστημα AWOS αποτελείται από ένα σύνολο μετεωρολογικών αισθητήρων συνδεδεμένα σε ένα ή περισσότερους data-loggers που συνδέονται σε έναν Η/Υ που με κατάλληλο λογισμικό συγκεντρώνει και αποθηκεύει τα μετεωρολογικά δεδομένα σε μια Βάση Δεδομένων.

Οι εργασίες που έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία και εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου η ITC είναι:

  • η ανάπτυξη του λογισμικού συλλογής δεδομένων των μετεωρολογικών σταθμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής τους όπως η συμμόρφωση με τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς που ορίζουν τα μετεωρολογικά συστήματα για αεροπορικές εφαρμογές (πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ICAO International Civil Aviation Organization – Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation),
  • Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων (βασίζεται σε MariaDB μια από τις πιο διαδεδομένες ανοικτές βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον Linux) με έλεγχο σφαλμάτων εισόδου δεδομένων από τους data-loggers,
  • εργονομικός σχεδιασμός εύχρηστου περιβάλλοντος επικοινωνίας με τους χρήστες (GUI) καθώς και σχεδιασμός για την απρόσκοπτη λειτουργία και συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων, έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων λύσεων για την απρόσκοπτη συλλογή δεδομένων.
  • Παραμετροποίηση που περιλαμβάνει configuration file setup μέσω Internet ώστε αλλαγές σε ρυθμίσεις να μπορούν να γίνονται από μακριά,
  • Πρόβλεψη για σύνδεση με κεντρικό Η/Υ συλλογής δεδομένων από πολλούς σταθμούς AWOS ώστε να συγκεντρώνονται ιστορικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία ή απεικόνιση.

Στους μετεωρολογικούς σταθμούς περιλαμβάνονται οι παρακάτω επιμέρους αισθητήρες:

Υπερηχητικός αισθητήρας ανέμου
Αισθητήρας θερμοκρασίας – υγρασίας
Βαρόμετρο
Πυρανόμετρο (pyranometer for solar irradiance)
Βροχόμετρο
Αισθητήρας επιπέδου φωτισμού και ορατότητας
Νεφελόμετρο
Αισθητήρας κεραυνών
Αισθητήρας έντασης φωτός αεροπορικού διαδρόμου

Συνολικά παρέχονται αναλυτικά δεδομένα, σε χρονικά όρια σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των κανονισμών (ICAO και FAA), που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ένταση, κατεύθυνση και τάση κατεύθυνσης του τελευταίου διαστήματος για τον άνεμο, την θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την ορατότητα, την υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, τη νέφωση.

Οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι ώστε να συνδέονται με τον παγκόσμιο ιστό και μπορούν να στέλνουν δεδομένα σε Cloud Virtual Server, τόσο για την αποθήκευση δεδομένων όσο και για την λειτουργία τους, αυξάνοντας την ευελιξία του συστήματος.

Επίσης, έχει αναπτυχθεί και εφαρμογή Βάσης Δεδομένων σε Cloud Provider ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία λειτουργίας και δεδομένα από ένα δίκτυο σταθμών AWOS όπου εύκολα μπορούν να εισάγονται νέοι σταθμοί, να γίνεται κεντρική και εύκολη διαχείριση και παρακολούθηση από οπουδήποτε και να παρουσιάζονται όλοι οι σταθμοί σε χάρτες (google maps) ώστε να καθίσταται εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο το περιβάλλον διαχείρισης.

Προβλέπεται μελλοντικά η εγκατάσταση των σταθμών και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως π.χ. πετρελαϊκές πλατφόρμες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η προοπτική συνδυασμού των σταθμών και των δεδομένων τους με αναπτυγμένα στην εταιρεία μοντέλα πρόβλεψης, με προσομοιώσεις μεγάλης διάρκειας παρελθόντων ετών (hindcasts), με στόχο την ανάλυση και την αξιολόγηση των μετεωρολογικών συνθηκών σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος.