Νέα της ITC

Latest News2020-01-22T13:17:07+00:00
2201, 2019

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

By |22 Ιανουαρίου, 2019|Μη κατηγοριοποιημένο|

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: - στο λιανικό εμπόριο - στην παροχή υπηρεσιών εστίασης - στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής [...]

ΕνΑΒιΦωτ

7 Σεπτεμβρίου, 2018|0 Comments

Το έργο έχει ως αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (με τη μορφή εργαστηριακού πρωτοτύπου) το οποίο θα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση φανών LED στα φορτηγά οχήματα, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος, [...]

Συμμετοχή του Κέντρου Καινοτόμων Τεχνολογιών στο OPERANDUM

31 Αυγούστου, 2018|0 Comments

  OPERANDUM : Ανοιχτά εργαστήρια μελέτης φυσικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών   Τα σοβαρά υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης και προκαλούν προβληματισμό παγκοσμίως. Η επιστημονική μελέτη τέτοιων φαινομένων είναι περίπλοκη και η πρόοδος στην σχετική [...]

202, 2018

Πρόγνωση καιρού και θάλασσας για την ENI S.P.A

By |2 Φεβρουαρίου, 2018|Έργα της ITC|

Η εταιρία ITC AE στις 15/7/17 κέρδισε διεθνή διαγωνισμό της Πετρελαϊκής εταιρίας ENI S.P.A. Ιταλίας για την παροχή  πρόγνωσης καιρού και θάλασσας σε 14 περιοχές ενδιαφέροντος της εταιρίας σε όλο τον κόσμο. Η ΕΝΙ θα λαμβάνει τα δεδομένα [...]