19 Σεπ 2012

ADAPT Α – 1997 GR – 544

0 Comment

Τo έργο ADAPT Α – 1997  GR – 544 στο οποίο συμμετείχε η ITC ως φορέας, είχε σαν στόχο την κατάρτιση ομάδων παραγωγών και στελεχών γεωργικών επιχειρήσεων σε θέματα οικολογικής καλλιέργειας, βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.λ.π. Επίσης στόχευε στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη διασύνδεση των βασικών φορέων της γεωργικής τεχνολογίας που θα ενημερώνουν, υποστηρίζουν και προσανατολίζουν τους αγρότες και επιχειρηματίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε θέματα όπως: σύγχρονες τεχνικές για τις φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες, οικολογικά αγροτικά προϊόντα, επώνυμα οικολογικά αγροτικά προϊόντα, προώθηση αγροτικών προϊόντων στην αγορά, τάσεις της αγοράς, θεσμικά πλαίσια, νομικά πλαίσια – κανόνες μέσω της ανάπτυξης βάσης δεδομένων που αφορά το χώρο των οικολογικών καλλιεργειών.

[top]