Σχετικά με την ITC

Η ITC Α.Ε.Ε.  ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε δραστηριοποιείται με επιτυχία και συνεχώς κερδοφόρες χρήσεις στους παρακάτω τομείς:

 • Υπηρεσίες τεχνικού-οικονομικού συμβούλου & συμβούλου πιστοποίησης
 • Εκτέλεση και διαχείριση έργων προηγμένης τεχνολογίας,
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτομικών εφαρμογών λογισμικού.

Πρόσφατες υπηρεσίες τεχνικού-οικονομικού συμβούλου & συμβούλου πιστοποίησης:

 • Τεχνικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008-2013 (NMP Project Technical Assistant, 3 Priority Themes, έχει ήδη αναλάβει 3 Projects)
 • Τεχνικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000-2005 (Growth Project Technical Assistant, 16 Projects)
 • Εταίρος στο Έργο ETI-SME2LEAD για την εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ (100% χρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
 • Τεχνικός Σύμβουλος και μελετητής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Τεχνικός Σύμβουλος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος ΕΠΕΑEΚ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Σύμβουλος πιστοποίησης των ΕΑΣ Σελίνου, Γαστούνης, Λεχαινών και Ξυλοκάστρου για την υλοποίηση και πιστοποίηση ΣΟΔ σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1/2-2 στην καλλιέργεια ελιάς.
 • Σύμβουλος πιστοποίησης των Ξενοδοχειακών Μονάδων ‘ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ’ και ‘ΔΩΡΙΟΝ’ στη Μύκονο για την υλοποίηση και πιστοποίηση ΣΟΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001.
 • Σύμβουλος πιστοποίησης των μη κερδοσκοπικών εταιρειών ‘ΑΡΓΩ’, ‘ΔΕΣΜΟΙ’ και ‘EUROMARE’ για την υλοποίηση και πιστοποίηση ΣΔΕΠ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429.

Πρόσφατες εκτελέσεις και διαχειρίσεις έργων προηγμένης τεχνολογίας:

 • ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ
 • ΝΗΡΕΑΣ
 • ΠΟΣΕΙΔΩΝ
 • ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
 • ADAPT Α – 1997 GR – 544
 • ΠΡΑΞΕ – SEAROUTES
 • IST PACWOMAN.
 • IST CAUTION
 • ISTCELLO
 • CRAFT SDL-SAFE
 • GROWTH BRAINFRIDGE
 • IST REMUNE
 • ICT INHOME
 • 23SMEs2009 (2011)
 • MODUS (2011)

Ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτομικών εφαρμογών λογισμικού:

 • Στην ITC ανήκουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού ΣΚΙΡΩΝ που λειτουργεί στην ΕΜΥ.
 • H ITC δημιούργησε το λογισμικό αυτοματοποίησης πετρελαϊκών εγκαταστάσεων (TRUCKMANAGER) που είναι εγκατεστημένο σε 16 σταθμούς φόρτωσης υγρών καυσίμων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
 • Εγκατάσταση στην ΕΜΥ του νέου Υπερ-υπολογιστικού Συστήματος Ανάλυσης Μετεωρολογικής Πληροφορίας (υπεργολάβος της IBM ΕΛΛΑΣ).
 • Aνάπτυξης και συντήρηση ενός επιχειρησιακού προγνωστικού συστήματος για παροχή μετωρολογικής πρόγνωσης, μεταφορά σκόνης, κυματισμού και ωκεανικής κυκλοφορίας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα (Saudi Arabia)
 • Aνάλυση των μετεωρολογικών συνθηκών που οδηγούν σε επεισόδια ρύπανσης στον Περσικό Κόλπο (California/Saudi Arabia).

Στον τομέα των επιδοτούμενων ερευνητικών έργων, η ITC ξεκινάει από τη σύλληψη της ιδέας, την προετοιμασία της πρότασης και την υποβολή της και τελειώνει με τις διαπραγματεύσεις του συμβολαίου και την έναρξη του έργου.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η ITC μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης που κυμαίνονται από βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και παρακολούθηση μέχρι πλήρη οικονομικό και τεχνικό έλεγχο του έργου ο οποίος περιλαμβάνει την συγγραφή των αναφορών, την προετοιμασία των παραδοτέων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Σε επιλεγμένους τομείς της ειδικότητας της η εταιρεία αναλαμβάνει και τεχνικό έργο ως υπεργολάβος ή εταίρος του έργου. Το πλαίσιο στο οποίο κινείται είναι βασικά αυτό των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, των προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής, και των Ελληνικών εθνικών προγραμμάτων.

Ready to Talk