Υπηρεσίες

Η εταιρεία αναλαμβάνει τεχνικοοικονομικές μελέτες σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας Οι μελέτες αυτές είναι :

 • Τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας.
 • Αναλύσεις αγοράς και μελέτες βιωσιμότητας.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες :

 • Μελέτη/σύνταξη προδιαγραφών συστημάτων αρχειοθέτησης τεχνικών σχεδίων, METKA Α.Ε., 1995
 • Μελέτη/σύνταξη προδιαγραφών συστημάτων CIM, SERVISTEEL A.Ε., 1995
 • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί στην Ελλάδα, EΛΚΕΠΑ., 1996
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, SOLINET GmbH., 1997
 • Μελέτη αγοράς/σύνταξη προδιαγραφών για εργαλεία λογισμικού CASE, SOLINET GmbH., 1996.
 • Μελέτη αγοράς/σύνταξη προδιαγραφών συστημάτων ταχείας πρωτοτυποποίησης, INFOCAD Α.Ε., 1997
 • IST Programme Consultation Meeting #8, Ανάθεση συγγραφής της τελικής αναφοράς, Brussels, 2000
 • FP6 Programme Consultation Meeting, ‘e-Accessibility for All’, Ανάθεση συγγραφής της τελικής αναφοράς, Brussels, 2001
 • Συμμετοχή στην μελέτη αξιολόγησης της DG INTERNAL MARKET, IMDG Framework Contract Number – BUDG-02-01 L2, 2002
 • Συμμετοχή στην μελέτη αξιολόγησης DGINFOSOC με θέμα E-Europe Standardisation Action Plan, 2003
 • Μελέτη «Καταγραφή Διεθνών Πρακτικών για την Προκήρυξη, Παρακολούθηση, Παραλαβή Μελετών και Έργων ΤΠΕ», ΚτΠ ΑΕ, 2007.
 • Μελέτη Εφαρμογής Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, ΕΟΦ Σελίνου (AGRO 2.1, 2.2), 2007