Προϊόντα

 

 

Συστήματα Διαχείρισης
¨Ενας από στις τομείς που η ITC A.E.E. δραστηριοποιείται είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια προετοιμασίας επιχειρήσεων για πιστοποίηση πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.
Μοντέλα Πρόγνωσης καιρού
Το 2005 η ITC υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την IBM για τη συμμετοχή ως υπεργολάβου στο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την εγκατάσταση στην ΕΜΥ του νέου Υπερ-υπολογιστικού Συστήματος Ανάλυσης Μετεωρολογικής Πληροφορίας.