Πελάτες

Εξωτερικό

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΔΡΑ

ALCATEL SEL AG

Stuttgart

Daimler Chrysler Aerospace AG

Munich

MOTOROLA Ltd.

Swindon

OCEANOR ASA

Trondheim

SOLINET GmbH

Stuttgart

Εuropean Commission

Brussels

SAUDI ARAMCO

Σαουδική Αραβία

ENVIRON USA

Ηνωμένες Πολιτείες

Ελλάδα
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΔΡΑ

AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ

Αθήνα

AXON Ε.Π.E.

Αθήνα

CREATIVE MARKETING A.E.

Αθήνα

Cybernauts & Cybernots Α.Ε.Ε.

Αθήνα

FORUM A.E.

Πύργος

GLAXO WELLCOME A.E.B.E.

Αθήνα

KLIMAFOT Α.Β.Ε.Ε.

Αθήνα

MGM Α.Ε.

Αθήνα

Mobil Oil Hellas A.E.

Αθήνα

Philips Φωτισμός Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα

Post Reality A.E.

Αθήνα

Powernet A.E.

Αθήνα

SERVISTEEL A.E.

Βόλος

Sierra Recordings A.E.

Αθήνα

Silicon Graphics Corporation

Αθήνα

Sun Oil Α.Ε.

Χαλκίδα

TCB A.E.

Αθήνα

TELETEL A.B.E.E.

Αθήνα

ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

Αθήνα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άσπρα Σπίτια

Αυγίδης Αυτοματισμοί Α.Ε.

Αθήνα

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΛΑ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη

ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε.

Αθήνα

ΒΡ Hellas A.E.

Αθήνα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Αθήνα

ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Πειραιάς

Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Αλεξ/πολης Α.Ε.

Αλεξ/πολη

Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Ρόδου Α.Ε.

Ρόδος

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Αθήνα

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Αθήνα

ΕΛΒΙΟΜΕΤ Α.Β.Ε.

Κομοτηνή

EPSILON A.E.

Αθήνα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ)

Αθήνα

Ι.Ε.Σ.Ε.

Αθήνα

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Αθήνα

ΙΒΜ Α.Ε.

Αθήνα

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού

Αθήνα

ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

Αθήνα

Κλωστήρια Θέρμης

Χαλκιδική

ΜILTECH Hellas A.E.

Αθήνα

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Βόλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΚ

Πύργος

ΤΕΙ Λαμίας

Λαμία

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αθήνα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αθήνα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΠΕΑΕΚ

Αθήνα

ΦΑΡΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Πειραιάς

Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Αθήνα

Χ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (VIOKAR)

Αθήνα

ΕΑΣ ΣΕΛΙΝΟΥ

Παλαιοχώρα

ΕΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Γαστούνη

ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Λεχαινά

ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ξυλόκαστρο