19 Σεπ 2012

ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ

0 Comment

Η ITC συμμετείχε σαν φορέας στο έργο ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ με θέμα την  παραλληλοποίηση μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Σαν αποτέλεσμα του έργου αυτού το μοντέλο ΣΚΙΡΩΝ λειτουργεί πλέον επιχειρησιακά στην ΕΜΥ.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας η ΙΤC συμμετείχε στο έργο ΠΟΣΕIΔΩΝ του Ε.Κ.Θ.Ε. σαν υπεργολάβος της Νορβηγικής εργολήπτριας εταιρείας OCEANOR ASA υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

[top]