07 Σεπ 2018

Το έργο έχει ως αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (με τη μορφή εργαστηριακού πρωτοτύπου) το οποίο θα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση φανών LED στα φορτηγά οχήματα, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος, με τρόπο ενεργειακά βιώσιμο. Συγκεκριμένα, το προϊόν που πρόκειται να αναπτυχθεί θα αυξάνει εικονικά την κατανάλωση των φανών LED σε κατάλληλα επίπεδα, προκειμένου ο συμβατικός κεντρικός έλεγχος της πλειονότητας των φορτηγών οχημάτων να τους αναγνωρίζει και να μην θεωρεί ότι υφίσταται βλάβη φωτισμού. Η καινοτομία του προτεινόμενου προϊόντος έγκειται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια της εικονικής κατανάλωσης δεν θα αναλώνεται σε ψευδοφορτία (π.χ. ωμικές αντιστάσεις) αλλά θα επιστρέφεται (ανακυκλώνεται) στους συσσωρευτές του οχήματος, μέσω ενός κατάλληλου ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος που θα αναπτυχθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Επομένως, αυτό το προτεινόμενο σύστημα ανακύκλωσης της ενέργειας θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης φανών LED στα φορτηγά οχήματα, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτό το καινοτόμο προϊόν είναι πολλαπλά:

• Ενίσχυση της ασφάλειας οδήγησης-μεταφορών μέσω της ευρύτερης διάδοσης της τεχνολογίας φωτισμού LED με τρόπο ενεργειακά βιώσιμο.

• Αναβάθμιση της οδηγικής συμπεριφοράς των φορτηγών οχημάτων, χάρις την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας φωτισμού LED.

• Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των συσσωρευτών του φορτηγού οχήματος, χάρις την εξάλειψη των παθητικών καταναλώσεων (ψευδοφορτίων).

• Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρις την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των συσσωρευτών των φορτηγών οχημάτων και επομένως της μείωσης του ρυθμού αντικατάστασής τους. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για το περιβάλλον, διότι περιορίζεται η ανάγκη για ανακύκλωση και κυρίως για διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των συσσωρευτών μολύβδου-οξέος.

• Συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων ρίπων, χάρις τον περιορισμό της ανάγκης για ανακύκλωση των συσσωρευτών των φορτηγών οχημάτων.

• Συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την ανακύκλωση των συσσωρευτών των φορτηγών οχημάτων, χάρις την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους.

Επομένως, τα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση της εταιρείας DASTERI στην παγκόσμια αγορά φανών τύπου LED για φορτηγά οχήματα, καθώς το προτεινόμενο προϊόν είναι καινοτόμο και αφορά την πλειονότητα των φορτηγών που κινούνται σήμερα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρείας, με άμεσα οφέλη για την ανάπτυξή της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο έργο θα τονώσει τις δράσεις βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος από τις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιείται η εταιρεία ITC την τελευταία πενταετία, με τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για τα εξηλεκτρισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το παρόν ερευνητικό έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία ITC προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στην προσφορά υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης καινοτόμων ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, με άμεσα οφέλη για την ανάπτυξή της και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, το προτεινόμενο έργο αποτελεί σημαντική ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ δύο Ελληνικών και εξωστρεφών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συμπληρωματική εξειδίκευση ως προς τις δραστηριότητες του έργου, προκειμένου να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό στην παγκόσμια αγορά εφαρμογών LED για φορτηγά οχήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοτοπο του έργου: https://enapefot.gr/el/

[top]

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *