19 Σεπ 2012

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

0 Comment

Στόχος του έργου ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου περιβάλλοντος εκμετάλλευσης των διαφόρων αντικειμένων που θα έχουν επιλεχθεί από τα μουσεία που συμμετέχουν. Το περιβάλλον του «εικονικού» μουσείου θα εξυπηρετεί πολιτιστικούς, ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Οι χρήστες μπορεί να είναι τόσο ερευνητές, όσο και σπουδαστές ή γενικά ενδιαφερόμενοι για τα εκθέματα των μουσείων και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ακόμα και όταν δεν βρίσκονται στο φυσικό χώρο του μουσείου. Στόχος είναι, επίσης, να δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους των μουσείων να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν εκθέματα από το «εικονικό» μουσείο, ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικά τις ανάγκες τους. Στο έργο αυτό η ITC συμμετείχε ως υπεργολάβος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

[top]